Photo Rating Website
Home cornus alba fhu_tab conquer pl włochy dane
Pielęgniarstwo operacyjne.

aaaaDziupla Sowyaaaa

Temat: Kwalifikacje tzw."pielęgniarki brudnej" na bloku operacyjnym
...się do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.). Oto zgodnie z § 1 rozporządzenia jedną ze specjalizacji pielęgniarek i położnych jest pielęgniarstwo operacyjne. Zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia umiejętnościami, jakie nabywa się w trakcie tej specjalizacji jest między innymi przygotowanie sali operacyjnej, bielizny, instrumentarium i materiału dodatkowego do operacji. Załącznik wskazuje także, że zadaniem pielęgniarki operacyjnej jest "instrumentować do zabiegu operacyjnego zgodnie z jego przebiegiem". Zapis nie zawęża...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=770Temat: pielegniarstwo operacyjne
...nie wystarczają , konieczne jest wykonanie obwodowej przetoki tętniczo-żylnej . 2 C – Podczas tego typu zabiegów na podwiązki używa się cienkich wchłanialnych szwów , najlepiej syntetycznych . Gdyż taki rodzaj szwów zapewnia prawidłowy czas podtrzymania i wchłaniania . 3 C – Przetoka Scribnera jest to zestaw z tworzywa sztucznego , założony na zewnątrz , służy do okresowej hemodializy lub ciągłej hemofiltracji . 1. Specjalistyczne pielęgniarstwo operacyjne . I . Jednym z przykładów postępu medycyny można uznać pojawienie się szwu mechanicznego . Pod tym pojęciem rozumiemy półautomatyczne zespolenie tkanek wykonane aparatem uruchamianym ręką chirurga . Za przygotowanie odpowiedniego staplera do zabiegu operacyjnego odpowiedzialna jest pielęgniarka operacyjna . 1. Proszę wskazać jaki rodzaj staplera powinien być przygotowany do zabiegu operacyjnego ,...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=222


Temat: Jak zrobić instrukcje BHP ?
...operacyjnego” oraz po zabiegach septycznych. 3. Podstawy procedury: • „Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach” z dnia 06.09.2001 r. (Dz. U. Nr 126 11.2.1384 z późniejszymi zmianami). • Zbiór rekomendacji i procedur dla polskich szpitali: ‚„Praktyczne zasady kontroli zakażeń szpitalnych” — Staszkiewicz W. Hryniewicz W. Grzesiowski P. Ozorowski T. Warszawa 2000 r. • „ Pielęgniarstwo operacyjne” — Ciuruś M. J., Łódź 1998 r. 4. Obowiązujące zasady: > zachowanie zasad bezpiecznej pracy z preparatami dezynfekującymi > przestrzeganie zasad dezynfekcji > dokumentowanie procesu mycia i dezynfekcji sali operacyjnej 5. Postępowanie: • Przygotować roboczy roztwór środka dezynfekującego o szerokim spektrum działania (Wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=2786


Temat: kurs opieka dlugoterminowa
Nie może. Kursy kwalifikacyjne, w których może uczestniczyć położna: 1. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. 2. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych. 3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne. 4. Pielęgniarstwo operacyjne. 5. Organizacja i zarządzanie.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=650Dziupla Sowy

Designed By Royalty-Free.Org